Denkersprogramma

Met het Denkersprogramma beoogt de Academie het maatschappelijk debat in Vlaanderen te versterken en een langetermijnvisie te ontwikkelen omtrent beleidsmatige uitdagingen. Het programma is een uniek multidisciplinair en toekomstgericht initiatief met maatschappelijke weerslag op hoog niveau.

Centraal staat een vooraanstaand internationaal expert of een panel van internationale experten. Samen met de leden van de Academie en talrijke partners en stakeholders wordt gewerkt rond een actuele problematiek waarop Vlaanderen een belangrijke impact kan hebben. Het doel is een significante bijdrage te leveren tot de verdere strategische ontwikkeling van Vlaanderen door een langetermijnvisie te ontwikkelen en op die wijze bij te dragen tot de beleidsvorming. 

Jaarlijks organiseert de Academie twee cycli van het Denkersprogramma. Op initiatief van de vier klassen bepaalt de Academie de thema's en uitdagingen van het programma. Er wordt vrij geïnterageerd met tal van stakeholders in de betrokken domeinen. Doorheen tal van activiteiten worden concrete ideeën en aanbevelingen ontwikkeld. Deze worden gepresenteerd tijdens het Slotsymposium en in het rapport van de Denker(s) achteraf. 

Inspiratie voor het Denkersprogramma werd gevonden bij het Thinkers in Residence Program van de staat South Australia te Adelaide.

De Academie kan reeds terugblikken op enkele succesvolle Denkersprogramma’s: 

Engels

Through its Thinker's Programme the Flemish  Academy aims to invite 1 or 2 highly  regarded scholars (called ‘thinkers’)  to come to Flanders at several occasions during the year. The thinkers are introduced to the specifics of a particular challenge Flanders is currently facing. Via the members of the task  force  appointed by the Academy, they are given the opportunity to discuss the topic with  important opinion-makers, politicians, university professors, industrial managers, other types of stakeholders ...
As time develops, the  thinkers will construct their specific appraisal /evalutation of the situation in Flanders about the theme /topic of concern. They have the full freedom to draft a set of recommendations, actions, confrontations. The program concludes with a one-day symposium at the Royal Academy in Brussels. The overall quintessence of their 'experience' is consolidated in a short report whicht should aim to hold wisdom and guidance for the Flemish Government.

Two thinker's programmes are held each year. The concept was inspired by the Thinkers in Residence Program in Adelaide (South Australia).

Recente Denkerscycli