Marktmodellen in de energiesector

Datum 
23-05-2017
Plaats 

Paleis der Academiën, Brussel

Activiteiten in het kader van het Standpunt 

De eindgebruiker centraal in de energietransitie

Het recente KVAB-Standpunt “De eindgebruiker centraal in de energietransitie” stelt dat de eindgebruiker in het elektriciteitssysteem van de 21ste eeuw een centrale rol krijgt toebedeeld. Niet alleen kan hij investeren in lokale elektriciteitsproductie, maar door zijn consumptie te verschuiven in de tijd kan hij ook de transitie naar een koolstofarme maatschappij ondersteunen.

Een aantal nieuwe diensten worden momenteel door de regelgeving afgeremd of onmogelijk gemaakt. De rol van de regelgever is cruciaal: het is zijn taak ervoor te zorgen dat het regelgevende kader innovatieve diensten aan eindgebruikers ondersteunt. Hierbij is het belangrijk dat de eindgebruiker niet geconfronteerd wordt met de techniciteit van de oplossing, maar een simpele dienst aangeboden krijgt, vergelijkbaar met wat in de telecomsector bestaat en geleid heeft tot nieuwe marktmodellen. De energietransitie zal ook  nieuwe marktmodellen doen ontstaan.

Op deze debatavond zullen de kansen en de hinderpalen van nieuwe marktmodellen aan bod komen. 

Programma: 

23-05-2017

1 Onthaal 17:30 - 18:00
2 Stroomvoorziening: kansen en hinderpalen voor een nieuw marktmodel 18:00 - 18:35
Paul Maertens, Econoom en auteur van 'Stroom onder stoom' (spreker)
3 Nieuwe marktmodellen voor stroomvoorziening met zon, thuisbatterijen en haasje-over 18:35 - 19:10
Leonardo Meeus, Professor & Director Energy Centre, Vlerick Business School (spreker)
4 Panelgesprek 19:10 - 20:00
Leonardo Meeus, Professor & Director Energy Centre, Vlerick Business School (panellid)
Paul Maertens, Econoom en auteur van 'Stroom onder stoom' (panellid)
Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie (moderator)
Pieter Vingerhoets, Energyville (panellid)
Marc Van Den Bosch, General Manager Febeg (panellid)
5 Receptie 20:00 - 21:30
Met broodjes.